top of page

QEEG

Hva er det?

QEEG er en metode for å sammenligne den enkeltes hjernebølge-aktivitet med andres aktivitet. Gjennom en standard nevrofysiologisk registrering (EEG-registrering 10/20 systemet) måles den enkeltes hjerneaktivitet under hvile og oppgaveløsning (ERP). Dette gjøres med en EEG-hette på hodet til personen. 

Resultatene vil deretter sendes til en database som har samlet inn tilsvarende EEG-spekter for 1000 friske personer. Man vil derfor kunne finne forskjeller i hjernebølge-aktivitet eller nevrofysiologisk aktivering, som er unikt for den enkelte. Det må deretter avgjøres om forskjellene er en styrke eller en ulempe. Basert på kunnskap om lokalisering av aktiviteten og kunnskap om nettverk i hjernen, samt den enkeltes bakgrunn og historie, vil vi kunne bestemme strategiske valg i forhold til videre oppfølgning og behandling. Nevrofeedback-trening vil i flere sammenhenger kunne regulere hjerneaktivitet i ønsket retning. Vi benytter oss av HBimed Brain Diagnostics databasen, som man finner mer informasjon om her; https://www.hbimed.com
Pris: 

QEEG – intervju/kartlegging og EEG/ERP-registrering                                     5000,- kr
             (Inkluderer analyse og anbefalinger i forhold til nevrofeedback)


Oppstartstilbud høsten 2020    

QEEG – intervju/kartlegging og EEG/ERP-registrering                                     4500,- kr
             (Inkluderer analyse og anbefalinger i forhold til nevrofeedback)

bottom of page